Select Language / Dil seçiniz : English / Türkçe

  Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Onur Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri,
  Sponsorluklar        
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

DEĞERLİ KATILIMCILAR,

Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ufuk Üniversitesi'nin Kuruluşunun 20. Yılı vesilesiyle gelenekselleştirmek üzere “Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” düzenlemektedir. 21.yy’da ön plana çıkan tartışma konuları ve içinde yaşadığımız dünyanın kritik sorunları dikkate alınarak kongremizin ana teması “21.yy’da Ekonomi, Siyaset ve Çevre Boyutlarıyla Dünya” olarak belirlenmiştir. Sitemizin ilgili bölümünde yer alan alt tema başlıkları ise tüm sosyal bilimleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Kongre, Ankara’da, Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsünde 10 – 12 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Kongrede farklı sosyal bilim disiplinlerinde gerçekleştirilecek olan paneller, çalıştaylar (workshoplar) ve oturumlar ile uluslararası düzeyde sosyal bilimlerde çalışan akademisyenleri bir araya getirmek amaçlanmaktadır.

Bildiri sunmak için başvuran akademisyenler ve araştırmacılar tüm başvuru işlemlerini kongre web sitesi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Ayrıca katılımcılar tartışılmasını istedikleri temalı oturum teklifi ya da kongre ile ilgili başka önerilerini usbk@ufuk.edu.tr adresi üzerinden gönderebilirler. E-posta ile iletilen oturum önerileri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip, onay alındıktan sonra süreç işletilecektir.

Kongreye katılım hakem denetimine tabidir. Kongrede poster sunum olmayacaktır. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri Kongre Bildiri Kitapçığında yayınlanacaktır. Ayrıca hakem süreci tamamlanıp, basılması uygun görülmüş olan bildirilerin İngilizce ya da Türkçe tam metinleri Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayınlanacaktır.

Katılımcı olmak isteyenlerin başvuru formu sayfasından bilgilerini siteye yüklemek suretiyle 150-300 kelimeden oluşan bildiri özetlerini göndermeleri, Bilim Kurulu tarafından bildirinin kabul edilmesi halinde, yayınlanmasını istedikleri takdirde tam metinlerini kongre takvimi çerçevesinde yine aynı yöntemle sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kongreye ilişkin gelişmeler her aşamasında sitede yayınlanacaktır. Katılımcılar kendi işlemlerinin aşamaları ile ilgili ayrıca bilgilendirilecektir.


Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tevfik TEZCANER
Rektör
   
 
Kongremizi Destekleyenler
Platin Sponsorlar
ziraatbankasi
Diğer Sponsorlar

turkiye trafik kazaları vakfı

   ASO guris sheraton

DUYURULAR

Başvuru / Özet Gönderme


Bildiri özeti gönderme süresi
01 Aralık 2019 - 31 Ocak 2020  Kongremize bildiri özetlerinizi
başvuru formunu kullanarak
gönderebilir veya dinleyici olarak kongre tarihine kadar başvurabilirsiniz.
 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme:
01 Aralık 2019 - 31 Ocak 2020 
Bildiri Özeti Kabul Sonuçları:
17 Şubat 2020
Tam Metin Gönderme:
17 Şubat 2020 - 20 Mart 2020
Programın Açıklanması:
30 Mart 2020
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı usbk@ufuk.edu.tr
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 

Akademik Teşvik Kriterleri


Kongremiz, yenilenen Akademik Teşvik Yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır.
 
 
ufuk Üniversitesi Galerisi
 
Ankara Galerisi
 

Tasarım: Ufuk Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi, Ankara  © 2019