Select Language / Dil seçiniz : English / Türkçe

  Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Onur Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri ve Sponsorluklar
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Yazım Kuralları
Bildiri Özeti
• Bildiri özetleri 150-300 kelime arasında olmalı, bildiri başlığı ve beş anahtar sözcüğü içerecek şekilde Microsoft Word dosyası şeklinde hazırlanarak Kongre Web sayfasına yüklenmelidir. Yazar(lar)ın ad-soyadları,unvan, kurum ve adres dahil iletişim bilgileri Microsoft Word dosyasında yer almalıdır.

• Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. Katılımcılar sunuşlarını Türkçe ve İngilizce olarak yapabilirler. Katılımcıların sunuşlarını hangi dilde yapacakları özet gönderimi sırasında belirtilmelidir. Türkçe sunuş yapacak olan katılımcıların İngilizce özetlerini de başvuru sırasında sunması gerekmektedir.
Özette Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Özetlerde; bildirinin gerekçesi, araştırma konusu ve yöntem hakkında net bilgiler olmalıdır.
• Çalışmanın, kongrenin teması ile uyumluluğu birkaç cümle ile belirtilmelidir.
• Çalışmanın konusu hakkında bilgi veren anahtar kelimeler özeti yansıtmalıdır.
Diğer Bilgiler
• Bildiri özetleri 1 Aralık 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında web sayfasından gönderilebilir.
• Kongrenin Önemli Tarihleri web sayfasından izlenebilir. Daha fazla bilgi için usbk@ufuk.edu.tr e-posta adresi ile iletişim kurulabilir.
• Kongre Bilim Kurulu tarafından incelenerek kabul edilen Bildiri Özetleri 17 Şubat 2020 tarihine kadar duyurulacaktır.
• Özetler Kongre Kitabında yayınlanacaktır.
Tam Metin
•Tam metinlerin yayınlanmasını isteyen katılımcılar, tam metinlerini 17 Şubat 2020 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında sbedergi@ufuk.edu.tr adresine göndererek Kongre Düzenleme Kuruluna sunabilir. Kongreye sunulan ve Kongre Bilim Kurulu tarafından uygun bulunan tam metinler, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nce yürütülecek hakem sürecinin ardından yayınlanabilecektir. Tam metinlerin hazırlanması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

• Metinler; kaynakça, görseller, şekiller, tablolar, özet dahil 5000-9000 kelime arasında olmalıdır.

• Yazılar; Microsoft Word'de tek satır aralığı, Times New Roman ve 12 punto; kâğıt ölçüsü A4 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Metin içinde yer alacak şekiller ve tabloların bu ölçülere uyması gerekmektedir

• Türkçe çalışmalarda, yazının başlığı ve yazar ad(lar)ının altında 150 – 200 kelimelik bir Türkçe öz ve anahtar kelimeler yer almalı; bunu takiben İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler verilmelidir. İngilizce çalışmalarda, yazının başlığı ve yazar ad(lar)ının altında 150 - 200 kelimelik bir İngilizce öz ve anahtar kelimeler yer almalı; bunu takiben Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimeler verilmelidir. Her iki öz de tek satır aralığı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, 4 - 7 kelime arasında olmalıdır.

• Yazarın ünvanı, bağlı bulunduğu kurum ve elektronik postası ilk sayfaya dipnot şeklinde 8 punto ile yazılmalıdır.

• Özetin hemen altında en az 4 en fazla 7 kelimeden oluşan anahtar kelimeler yer almalıdır.

• Kaynaklara göndermeler dipnotlarla veya metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılabilir.

• Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tablo ve şekillerin altında yer almalı, kaynaklar ise başlık satırının altına yazılmalıdır.

• Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası yay ayraç içinde ve sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.

• Yazı, Giriş bölümüyle ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölümler, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıkları numaralarıyla birlikte büyük harflerle ("1. GİRİŞ" şeklinde) yazılmalıdır. Gerekli durumlarda bölümler alt bölümlere ayrılabilir. Alt bölümler, her bölüm içinde bölüm numarası da kullanılarak "1.1", "1.2" şeklinde numaralandırılmalıdır. Alt bölüm başlıkları numaralarıyla birlikte her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde sola dayalı olarak yazılmalıdır. Son bölüm, Sonuç(lar)/Tartışma bölümü olmalı ve bu bölümü takiben Kaynakça ile varsa Teşekkür ve Ekler yer almalıdır. İsteğe bağlı olarak şekil listesi ve tablo listesi kaynakçadan hemen önce verilebilir.

• Notasyon (işaretlerle gösterim) ve kısaltmalar ilgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları olmalı veya metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar Giriş bölümünde veya bu bölümü izleyen ayrı bir bölüm içinde verilebilir.

• Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla "Tablo 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

• Başka eserlere yapılan atıflar aşağıdaki iki şekilden biri tercih edilerek gösterilebilir:

Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar;

Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak "(Yazar, 2010, s.15)" şeklinde yapılmalıdır.

İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı "(Yazar ve Yazar, 2009, s.135)" şeklinde kullanılmalıdır.

Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek "Yazar vd." şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.

Birebir alımlar “…” İşareti ile ve 10 punto yazılacaktır.

Örnek: Kontrol ortamı (çevresi); kurumsal (örgütsel) biçemler bütünün örgütteki insanların kontrol bilincine yansıyışını ifade eder ( Erdoğan, 2005, s.92).

Yukarıdaki yöntem benimsenmez ise atıflar dipnot yönteminde ve aşağıdaki kurallara göre yapılır:

Kitap dipnotta ilk kez tanıtılırken, sırasıyla şu bilgileri vermek gerekir: Yazar adı-soyadı (ilk harf büyük); Kitap başlığı (ilk harfler büyük); Kitabın yayım bilgileri (İlk kez basılmamış ise baskı sayısı, basıldığı şehir, yayınevi, yayın yılı) ve (eğer alıntı yapılmış ise alıntının) ve sayfa numarası (tek sayfadan alıntı ise s.95 şeklinde, birden fazla sayfadan ise ss. 95-98 şeklinde gösterilir).

Bir dergideki makale dipnotta ilk kez tanıtırken, sırasıyla şu bilgileri vermek gerekir:

Yazar adı-soyadı; Makalenin başlığı; Derginin adı; Dergiye ait bazı yayım bilgileri (Cilt no.su + Sayı no.su + Ay ve yıl + sayfa no.su).

İnternetteki belgelerin gösterimi şu şekilde yapılır:

“Son Yazarın Adı-Soyadı; “Belgenin Başlığı”; Tüm Eserin Başlığı, Belge Tarihi ya da Belgenin Son Güncellenme Tarihi, Adres, Sayfa ve parantez içinde Erişim Tarihi.

Bütün kaynaklar için geçerli olmak üzere; aynı kaynağa ikinci ve sonraki başvurular yazarın soyadı ve sayfa numarasını göstermek yeterlidir.

Birebir alımlar “…” İşareti ile ve 10 punto yazılacaktır.


• Kaynakça yazımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

“KAYNAKÇA” başlığı sola hizalı, tüm harfleri büyük, kalın yazılmalıdır.

Atıfta bulunulan eserler “Kaynakça” bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.

İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır.

Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.

İlk yazarı ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır.


Kongremizi Destekleyenler
Platin Sponsorlar
ziraatbankasi
Diğer Sponsorlar

turkiye trafik kazaları vakfı

   ASO guris sheraton

DUYURULAR

Başvuru / Özet Gönderme


Bildiri özeti gönderme süresi
01 Aralık 2019 - 31 Ocak 2020  Kongremize bildiri özetlerinizi
başvuru formunu kullanarak
gönderebilir veya dinleyici olarak kongre tarihine kadar başvurabilirsiniz.
 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme:
01 Aralık 2019 - 31 Ocak 2020 
Bildiri Özeti Kabul Sonuçları:
17 Şubat 2020
Tam Metin Gönderme:
17 Şubat 2020 - 20 Mart 2020
Programın Açıklanması:
30 Mart 2020
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı usbk@ufuk.edu.tr
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 

Akademik Teşvik Kriterleri


Kongremiz, yenilenen Akademik Teşvik Yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır.
 
 
ufuk Üniversitesi Galerisi
 
Ankara Galerisi
 

Tasarım: Ufuk Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi, Ankara  © 2019