Bir Sayfa Seçin

DEĞERLİ KATILIMCILAR,

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, geleneksel hâle gelen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin ikincisini, 3-4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde, Ufuk Üniversitesi ev sahipliğinde, online olarak gerçekleştirecektir. Kongrenin ana teması; içinde bulunduğumuz bilgi çağı, dünyadaki dijital dönüşüm ve yapay zekânın hayatın her alanında kullanılır hâle gelmesi gibi hususlar dikkate alınarak “Yapay Zekâ ve Sosyal Bilimler” olarak belirlenmiştir. Sitemizin ilgili bölümünde tüm sosyal bilimleri kapsayan alt tema başlıkları bulunmaktadır. Kongrede farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek olan oturumlarla, uluslararası düzeyde, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirmek amaçlanmaktadır.

Bildiri sunmak için başvuran akademisyenler ve araştırmacılar tüm başvuru işlemlerini kongre web sitesi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Ayrıca katılımcılar tartışılmasını istedikleri temalı oturum teklifi ya da kongre ile ilgili başka önerilerini usbk@ufuk.edu.tradresi üzerinden gönderebilirler. E-posta ile iletilen oturum önerileri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip, onay alındıktan sonra süreç işletilecektir.

Kongreye katılım hakem denetimine tabidir. Kongrede poster sunum olmayacaktır. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri Kongre Bildiri Kitapçığında yayınlanacaktır. Ayrıca hakem süreci tamamlanıp, basılması uygun görülmüş olan bildirilerin İngilizce ya da Türkçe tam metinleri kongre kitabında yayınlanacaktır.

Katılımcı olmak isteyenlerin başvuru formu sayfasından bilgilerini siteye yüklemek suretiyle 150-300 kelimeden oluşan bildiri özetlerini göndermeleri, Bilim Kurulu tarafından bildirinin kabul edilmesi halinde, yayınlanmasını istedikleri takdirde tam metinlerini kongre takvimi çerçevesinde yine aynı yöntemle sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kongreye ilişkin gelişmeler her aşamasında sitede yayınlanacaktır. Katılımcılar kendi işlemlerinin aşamaları ile ilgili ayrıca bilgilendirilecektir.

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Duyurular

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme:
3 Ekim 2022 - 3 Şubat 2023

Bildiri Özeti Kabul Sonuçları:

Tam Metin Gönderme:
2 Nisan 2023

Programın Açıklanması:

Kongre Tarihi:
3-4-5 Mayıs 2023

Soru / Sorunlarınız

Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı
usbk@ufuk.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.

Galeri


ufuk Üniversitesi Galerisi


Ankara Galerisi


Warning: Undefined array key "mlab_popup" in C:\xampp\htdocs\wp-content\plugins\homepage-pop-up\views\popup.php on line 32